Polityka Prywatnośći


Zgodnie z treścią przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, określane jako „RODO” lub ”Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”.

Dokładamy wszelkich starań, aby jak najlepiej realizować wymogi Rozporządzenia i chronić Państwa dane osobowe.

1) Administratorem przekazanych danych będzie firma HATEK Janusz Zaręba Sp.j ul. Tartaczna 71 , 06-100 Pułtusk tel.: (+48) 23 692 77 31, e-mail: hatek@hatek.com.pl

2) Dostęp do Państwa danych będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy firmy i tylko w niezbędnym zakresie. Zastrzegamy sobie prawo udostępnienia danych podmiotom współpracującym w związku z zawartą pomiędzy nami umową czy zleceniem np. firmie projektowej, architektom, podwykonawcom czy firmie prowadzącej naszą księgowość, a także organom państwowym posiadającym odpowiednie uprawnienia.

3) Przetwarzamy dane aby przedstawić Państwu ofertę naszych usług lub udzielić odpowiedzi na wysłane zapytania.

4) Dane jakie od Państwu otrzymamy to wszystkie informacje niezbędne w celu realizacji zlecenia tj. imię, nazwisko, numer pesel, nazwa firmy, adres korespondencyjny, adres inwestycji, adres e-mail i numer telefonu. Podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane systemowe, np. Państwa adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane te zbierane są za pośrednictwem oprogramowania analitycznego Google Analytics.

5) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia. W tym celu prosimy kontaktować się z naszym Administratorem danych pod numerem tel.: (+48) 23 692 77 31, lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: hatek@hatek.com.pl

6) Informujemy, iż posiadacie Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.

7) Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki Prywatności.

HATEK Sp. z o.o.
06-100 Pułtusk tel. +48 23 692 77 31
ul. Tartaczna 71 e-mail: hatek@hatek.com.pl
Prawa autorskie © 2019 HATEK Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt strony: Dizain - Studio Reklamy
Liczniki agnat.pl